ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกหวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530534
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030157
รหัส Obec 6 หลัก :
  530534
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกอกหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านกอกหวาน
ตำบล :
  โพธิ์ศรี
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  0981845380
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิ.ย. 2480
อีเมล์ :
  sirot6296@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมอ โพธิ์ศรี กพศ.14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 16:35:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกอกหวาน


นายศิโรตม์ เพ็งธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน