ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัลลังก์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530535
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030158
รหัส Obec 6 หลัก :
  530535
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัลลังก์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanBunLung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองบัวบัลลังก์
ตำบล :
  โพธิ์ศรี
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  0898444740
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2490
อีเมล์ :
  weerachat.banlang1969@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมอโพธิ์ศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัลลังก์


นายวีระชาติ ไชยชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน