ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530536
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030159
รหัส Obec 6 หลัก :
  530536
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansamoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสมอ
ตำบล :
  สมอ
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660446
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 /06/2467
อีเมล์ :
  samoschool164@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 16:01:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมอ


นายประนุพงษ์ ระยับศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน