ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530537
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030160
รหัส Obec 6 หลัก :
  530537
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเพดาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongpadan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านหนองเพดาน
ตำบล :
  สมอ
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660331
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2481
อีเมล์ :
  nongpadan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 05:17:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน


นายอัษกร ตัณทกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพดาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน