ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหลี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530539
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030162
รหัส Obec 6 หลัก :
  530539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหลี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonlee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนหลี่
ตำบล :
  สมอ
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660471
โทรสาร :
  045-660471
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2467
อีเมล์ :
  Donreeschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:59:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหลี่


นายณัฐพงศ์ สุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหลี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน