ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530540
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030163
รหัส Obec 6 หลัก :
  530540
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดปราสาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudprasat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านปราสาท
ตำบล :
  สมอ
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-969309
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤศจิกายน 2493
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมอโพธิ์ศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท


นายโชคชัย จุมพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดปราสาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน