ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำแมด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530542
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030173
รหัส Obec 6 หลัก :
  530542
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกำแมด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kammad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านกำแมด
ตำบล :
  หนองเชียงทูน
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045660335
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองเชียงทูนสำโรงปราสาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเชียงทูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:01:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกำแมด


นายสุทัศน์ บุญจอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแมด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน