ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530543
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030174
รหัส Obec 6 หลัก :
  530543
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sala school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านศาลา
ตำบล :
  หนองเชียงทูน
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-697500
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองเชียงทูน-สำโรงปราสาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเชียงทูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:17:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศาลา


นายบำรุง พรหมคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน