ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระนาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530544
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030175
รหัส Obec 6 หลัก :
  530544
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองระนาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongranam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองระนาม
ตำบล :
  หนองเชียงทูน
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045660327
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2489
อีเมล์ :
  detpong1960@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองเชียงทูนสำโรงปราสาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเชียงทูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองระนาม


นายเดช พงษ์สุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระนาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน