ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530545
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030176
รหัส Obec 6 หลัก :
  530545
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมัดกานกทาขุมปูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmadkanokthakumpoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านมัดกา
ตำบล :
  หนองเชียงทูน
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-697283
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  madka_2553@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเชียงทูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน


นางฐิติพันธ์ สอนพูด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน