ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530546
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030177
รหัส Obec 6 หลัก :
  530546
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคูขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkukam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองคูขาม
ตำบล :
  หนองเชียงทูน
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-660176
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเชียงทูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:16:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคูขาม


นางสาวระเบียบ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน