ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาเปียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530548
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030168
รหัส Obec 6 หลัก :
  530548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนบ้านตาเปียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanTapaing School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตาเปียง
ตำบล :
  สำโรงปราสาท
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  061-629-5256
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิ.ย 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:15:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาเปียง


นายไพรี มังษะชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาเปียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน