ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮเลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530549
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030169
รหัส Obec 6 หลัก :
  530549
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไฮเลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Hilerng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองแคน
ตำบล :
  สำโรงปราสาท
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  0639810977
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2494
อีเมล์ :
  hilerng@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ศก.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไฮเลิง


นายวิฑูรย์ ไทยน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮเลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน