ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530551
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030171
รหัส Obec 6 หลัก :
  530551
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขอนแต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khontae school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านขอนแต้
ตำบล :
  สำโรงปราสาท
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-640763
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  khontae@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.หนองเชียงทูนสำโรงปราสาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:18:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขอนแต้


นายเอกชัย คุณมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน