ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530553
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030110
รหัส Obec 6 หลัก :
  530553
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลไพรบึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanpraibung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านไพรบึง
ตำบล :
  ไพรบึง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-675022
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2461
อีเมล์ :
  anuban@pribueng.in.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลไพรบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 10:27:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลไพรบึง


นายอภินันท์ ทองมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน