ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพราน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530557
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030114
รหัส Obec 6 หลัก :
  530557
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพราน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpranschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านพราน
ตำบล :
  ไพรบึง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-660140
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  banpranschool.ssk3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ. 16 ไพรบึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:40:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพราน


นายทักษิณ อายุวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน