ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือพอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530558
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030115
รหัส Obec 6 หลัก :
  530558
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผือพอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphuepok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านผือ
ตำบล :
  ไพรบึง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045960116
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/02/2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 13:42:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผือพอก


นายธีรกฤษฎิ์ จันทร์บุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน