ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530559
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030105
รหัส Obec 6 หลัก :
  530559
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านติ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TIEWSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านติ้ว
ตำบล :
  ไพรบึง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2505
อีเมล์ :
  bantiewschool999@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มไพรบึง 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านติ้ว


นายเสถียร มนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน