ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530561
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030107
รหัส Obec 6 หลัก :
  530561
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่ม(อสพป.3)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantoom School(Local Development volunteer No.3)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทุ่ม
ตำบล :
  ไพรบึง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-660319
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไพรบึง 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3)


นายวิทยา วงค์พิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน