ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพงกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530563
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030109
รหัส Obec 6 หลัก :
  530563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพงกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBanPongkok School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโพง
ตำบล :
  ไพรบึง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-660315
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไพรบึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16:09:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพงกอก


นายสมคิด ศิริโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพงกอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน