ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530565
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030117
รหัส Obec 6 หลัก :
  530565
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไม้แก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaikaen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านไม้แก่น
ตำบล :
  สำโรงพลัน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  banmaikaen@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำโรงพลัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงพลัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 16:50:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไม้แก่น


นายทวีศักดิ์ รักโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้แก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน