ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุดเนียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530566
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030118
รหัส Obec 6 หลัก :
  530566
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปุดเนียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pudniam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านปุดเนียม
ตำบล :
  สำโรงพลัน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  0815499068
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  p9333@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงพลัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปุดเนียม


นายไพศาล คำศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุดเนียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน