ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530567
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030119
รหัส Obec 6 หลัก :
  530567
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหัวช้าง
ตำบล :
  สำโรงพลัน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-969352
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ค. 2512
อีเมล์ :
  s.huachang24@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ. สำโรงพลัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงพลัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวช้าง


นายวิรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน