ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาจวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530570
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030122
รหัส Obec 6 หลัก :
  530570
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาจวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TAJUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านตาจวน
ตำบล :
  สำโรงพลัน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-660173
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  Tajuanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงพลัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:13:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาจวน


นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาจวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน