ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530571
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030123
รหัส Obec 6 หลัก :
  530571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านไทร
ตำบล :
  สำโรงพลัน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/02/2468
อีเมล์ :
  bansai088@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงพลัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 00:25:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทร


นายอุดม คำหล่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน