ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530572
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030124
รหัส Obec 6 หลัก :
  530572
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะเดาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sadaonoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสะเดาน้อย
ตำบล :
  สำโรงพลัน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-964351
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  sadaonoi175@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 สำโรงพลัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงพลัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย


นายคมธัช อินวันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน