ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530574
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030102
รหัส Obec 6 หลัก :
  530574
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongphung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองพัง
ตำบล :
  ปราสาทเยอ
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2490
อีเมล์ :
  nongpongschool333@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาทเยอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18:16:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพัง


นางประยงค์ ร่วมจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน