ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530575
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030103
รหัส Obec 6 หลัก :
  530575
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpraang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านประอาง
ตำบล :
  ปราสาทเยอ
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045969831
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ธันวาคม 2459
อีเมล์ :
  praang_2516@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาทเยอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)


ดร.สมควร โมทะจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน