ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530582
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030128
รหัส Obec 6 หลัก :
  530582
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองอิไทย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONG-I-THAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองอิไทย
ตำบล :
  สุขสวัสดิ์
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  0899493294
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01012481
อีเมล์ :
  suksawatmodel@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุขสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:15:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองอิไทย


นายสมยศ โชคเหมาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิไทย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน