ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530583
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030129
รหัส Obec 6 หลัก :
  530583
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Alai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านอาลัย
ตำบล :
  สุขสวัสดิ์
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-660135
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/07/2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุขสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอาลัย


นางณัฐกานต์ ทางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน