ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนปลัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530584
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030130
รหัส Obec 6 หลัก :
  530584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนปลัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ponpalad school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพนปลัด
ตำบล :
  สุขสวัสดิ์
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  0924497788
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  s.ponplad@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุขสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนปลัด


นายประยงค์ เพ็งธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนปลัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน