ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530585
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030131
รหัส Obec 6 หลัก :
  530585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khwao home
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขวา
ตำบล :
  สุขสวัสดิ์
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-660139
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19กรกฎาคม 2499
อีเมล์ :
  teerawath818@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุขสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขวาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน