ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดองดึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530586
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030091
รหัส Obec 6 หลัก :
  530586
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดองดึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongdueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองหิน
ตำบล :
  ดินแดง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  081-9660051
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ก.ค.2499
อีเมล์ :
  E-mail:mhoony111130@mail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.ดินแดงโนนปูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดินแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดองดึง


นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดองดึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน