ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530587
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030092
รหัส Obec 6 หลัก :
  530587
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandindang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดินแดง
ตำบล :
  ดินแดง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045660323
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดินแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 11:01:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินแดง


นายธนชัย กัณทพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน