ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530588
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030093
รหัส Obec 6 หลัก :
  530588
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansangyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสร้างใหญ่
ตำบล :
  ดินแดง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-969339
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2489
อีเมล์ :
  bansangyai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดินแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 21:24:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่


นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน