ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองอารีพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530589
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030094
รหัส Obec 6 หลัก :
  530589
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองอารีพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NongAreepittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลาวเดิม
ตำบล :
  ดินแดง
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-614406
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2463
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดินแดง-โนนปูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดินแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08:15:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองอารีพิทยา


นายธีรชาติ พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน