ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองระเยียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530591
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030096
รหัส Obec 6 หลัก :
  530591
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองระเยียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongrayeao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองระเยียว
ตำบล :
  โนนปูน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.ดินแดง-โนนปูน 18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนปูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:44:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองระเยียว


นายนิพนธ์ สารชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระเยียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน