ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเจา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530592
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030097
รหัส Obec 6 หลัก :
  530592
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาเจา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tajao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตาเจา
ตำบล :
  โนนปูน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-660320
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  tajouschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนปูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:03:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาเจา


นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเจา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน