ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530593
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030098
รหัส Obec 6 หลัก :
  530593
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแดง
ตำบล :
  โนนปูน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  bandangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนปูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:39:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแดง


นายจรูญ วรรณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน