ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530594
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  530594
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANYANGCHUMNOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านยางชุมน้อย
ตำบล :
  ยางชุมน้อย
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  045-687057
โทรสาร :
  045-687057
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/6/2466
อีเมล์ :
  aynschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:23:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)


นายยงชัย สุเมธิวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน