ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบอนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530595
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  530595
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบอนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบอน เลขที่ 21
ตำบล :
  บึงบอน
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  045-687321
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  E-mail:bonwittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางชุมน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 00:13:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบอนวิทยา


นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน