ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530596
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  530596
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจอมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banjomwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านจอม
ตำบล :
  บึงบอน
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  0902378341
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางชุมน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจอมวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน