ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530599
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  530599
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลิ้นฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlinpha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านลิ้นฟ้า
ตำบล :
  ลิ้นฟ้า
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  0981716734
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  Sunattha07@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลิ้นฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:46:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า


นายไพชยนต์ แก้วพวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน