ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักขะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530601
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  530601
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักขะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phakha School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านผักขะ
ตำบล :
  ลิ้นฟ้า
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  045 667175
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อปต.ลิ้นฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 08:32:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักขะ


นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน