ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนกาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530603
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  530603
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอนกาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhonkam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านคอนกาม
ตำบล :
  คอนกาม
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  085ึ7628834,0879495066
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  asone1478@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอนกาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 17:06:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอนกาม


นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนกาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน