ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530606
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  530606
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudmuangham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกุดเมืองฮาม
ตำบล :
  กุดเมืองฮาม
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  045914092
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEOยางชุมน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเมืองฮาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)


นางอาภรณ์ ตรีประเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน