ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคูณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530608
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  530608
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนคูณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONKHUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนคูณ
ตำบล :
  โนนคูณ
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -/-/2467
อีเมล์ :
  nonkoon1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนคูณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:23:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนคูณ


นายชาติชาย นามวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน