ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530609
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  530609
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหอย-โนนดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhoinondu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหอย
ตำบล :
  โนนคูณ
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กุมภาพันธ์ 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ceo ยางชุมน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนคูณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:18:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่


นายฐิตรัฐ สอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน