ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนติ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530610
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  530610
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนติ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nontewschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนติ้ว
ตำบล :
  โนนคูณ
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม CEOยางชุมน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนคูณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:28:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนติ้ว


นายเด่นชัย เบญมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนติ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน