ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะยุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530612
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  530612
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขะยุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khayoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านขะยูง
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  0807977085
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  khayoong.school2018@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10:08:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขะยุง


นายเสรี อุตสาหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน